FONDENS FORMÅL

ANERKENDELSE

At vise at veteranens indsats påskønnes. Anerkendelse har flere formål, det moralske/etiske i at vi som samfund viser vi støtter og anerkender, det individuelle – anerkendelse virker helende og forebyggende på psykiske sygdomme som f.eks. PTSD.

OPLYSNING

Begivenhederne skal anvendes til at fortælle om ”Veteransagen”. Herunder at der er nogle der desværre har fået fysiske og psykiske mén men også at veteraner ikke er ”ofre” men en ressource i det danske samfund.

FÆLLESSKAB

For at afvikle koncerterne vil mere end 1000 veteraner skulle involveres som frivillige. Det er tanken at prioritere den gruppe af veteraner som grundet en fysisk eller psykisk lidelse ikke p.t. kan påtage sige et fuldtidsjob. Det vil give livsindhold og i bedste fald kunne hjælpe veteranen tilbage på arbejdsmarkedet. Udover de frivillige vil der på koncertpladsen være ”meetingspoint” hvor Veteranen vil have mulighed for at møde tidligere kollegaer fra det område den pågældende har været udsendt til.

INDSAMLINGSAKTIVITET

Det forventes at koncerterne vil generere overskud. Overskuddet skal uddeles til de mange frivillige initiativer der arbejder på at skabe bedre vilkår for danske veteraner. Mange af initiativerne er i dag afhængige af støtte fra Forvaret, velgørende fonde m.v. og der er et begrænset antal midler til rådighed. Ydermere er mængden af tilgængelige midler afhængige af den til enhver tid værende politiske opbakning til ”sagen” og det kan således frygtes at der på sigt vil komme mindre politisk fokus på området, hvorved midlerne på området vil blive nedskåret. På sigt vil Veteranfonden kunne blive en stærk og selvsupplerende fond, der udover den direkte aktivitet (ENGAGE) vil kunne medvirke til, at andre initiativer på området får tilvejebragt økonomiske midler.

VIL DU HJÆLPE OS?

Bag ENGAGE er Veteranfonden, som arbejder for at styrke veteransagen i Danmark – bl.a. ved at holde fest og give gratis billetter til veteraner.
For at opretholde status som fond, kræver det 100 donationer á 200 kr årligt.

Du kan hjælpe os i mål med dette års donationer, ved at sende min. 200 kr. via Mobil-Pay: 474930

Du kan også skanne QR koden herunder

Herunder kan du finde indsamlingsregnskabet

Indsamling 2021

Indsamling 2020

da_DKDanish