Baggrund for uddeling af overskuddet

Veteranfonden der står bag ENGAGE Festival har følgende formål:

  1. At yde økonomisk støtte til almenvelgørende og andre fonde, foreninger, organisationer, andre organisationsformer og initiativer, der har deres eneste eller primære virker inden for veteranområdet i Danmark, og som er almenvelgørende i deres natur og/eller virke.
  2. At yde økonomisk til samme som i punkt a), samt privatpersoner der engagerer sig i aktiviteter, forskningsprojekter og lignende aktiviteter, projekter og initiativer inden for veteranområdet i Danmark
  3. At yde anden økonomisk støtte inden for veteranområdet i Danmark, der efter bestyrelsen vurdering falder inden for fondens formål.


Forudsætning for modtagelse af midler fra momsfritagne arrangementer, er at modtager (som forening/organisation eller projekt) kan godkendes af SKAT som almennyttigt.

Ansøgning

Ansøgning sendes på e-mail til bestyrelse@veteranfonden.dk

Der kan løbende ansøges Ansøgningerne vil komme i betragtning, ved næstkommende uddelingsrunde efter at ansøgningen er modtaget. Der fastlægges årligt en deadline for, hvornår ansøgninger skal være indsendt, for at komme i betragtning på årets uddelingsmøde. Deadline annonceres på denne side, så snart den er fastlagt.

Det kan ikke forventes at ansøgningen bliver behandlet før ansøgningsfristen.

Det kan ikke forventes at Sekretariatet eller bestyrelsen udtaler sig om ansøgninger.

Uddeling
Gennemsyn og udvælgelse af ansøgninger forestås af bestyrelsen.

Uddeling af midler vil ske en gang årligt – typisk vil det ske i januar/februar måned, men kan i enkelte tilfælde (ved annoncering) finde sted på andre tidspunkter.

Ansøgeren vil få tilsendt tilsagn/afslag hurtigst muligt og max 14 dage efter behandlingen af ansøgningerne til den e-mail, der er opgivet ved ansøgning. Udbetaling af midler forudsætter godkendelse af SKAT, og tidspunkt for udbetaling afhænger derfor af SKATs sagsbehandlingstid.
Efter godkendelse ved SKAT informeres modtagere af beløb om, hvordan pengene tilgår ansøgeren.


Principper for uddeling

Som udgangspunkt uddeles der primært til initiativer der arbejder for anerkendelse af vores veteraner, samt oplysning om veteranbegrebet. Som udgangspunkt skal der være en medfinansiering fra ansøgeren eller andre fonde eller lignende.
Der uddeles ikke til driftsomkostninger (husleje, vedligehold og lønninger) eller enkeltpersoner.

da_DKDanish