HVAD ER VETERANFONDEN?

Veteranfonden vil gerne skabe en stærk fond som vil kunne hjælpe andre veteran initiativer, som er med til at oplyse, vise anerkendelse og lave et fællesskab for alle Danmarks veteraner.

Som et bærende initiativ af holdes festivalen ENGAGE, som har til mål at nå ud i hele landet over de næste 5 år. Veteranfonden ønsker at binde hele veteranmiljøet samme og bygge bro mellem veteraner og samfundet, ved at involvere sig med så mange initiativer som muligt – og på sigt kunne støtte andre veteranforeninger og organisationer. Eksempler på disse kan være foreninger og initiativer som er nævnt på Veterancenterets oversigt over veteranaktører. Andre veteraninitiativer og foreninger, som ikke er på veterancenterets liste, vil selvfølgelig også kunne komme i betragtning hos Veteranfonden.

Målet med Veteranfonden er at skabe en stærk fond, som kan holde hånden under alle foreninger og initiativer for veteraner, så de kan bruge der tid og ressourcer på at gøre noget godt for veteraner, fremfor at bruge tiden på fundraising. Derudover vil vi skabe en kulturændring i det danske samfund og blive bedre til at vise anerkendelse for de mennesker vi kan kalde: veteraner.

I dagens samfund bliver veteran-begrebet ofte brugt i en negativ eller misforstået kontekst og der bliver fortalt for få positive historier. Derfor er synet på veteraner i samfundet også sådan. Det vil Veteranfonden gerne ændre på. Største delen af Danmarks veteraner kommer hjem med rigtig mange kompetencer og styrker, såsom kommunikation, teamwork, problemløsning med mere, som de kan bruge i det civile samfund – og som er blevet brugt af flere til at skabe forretninger eller bidrage til samfundet.

da_DKDanish